top of page
Özgeçmiş
Gamze Nur Kozak

Gamze Nur KOZAK

Kıdemli Avukat

Telefon Numarası

+90 541 534 53 69

Email:

Konuştuğu Diller

Türkçe (anadil)

İngilizce (ileri seviye)

  • LinkedIn

Hakkında

Gamze Nur KOZAK, 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin akabinde yasal stajına 2019 yılında Kurucu Hukuk Bürosu’nda başlamış olup çalışmalarına 2020 yılından itibaren avukat olarak devam etmektedir.

 

Gamze Nur Kozak, Kurucu Hukuk Bürosu’nda temel olarak iş hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, sigorta hukuku, gayrimenkul hukuku, icra ve iflas hukuku, miras hukuku, aile hukuku, ulusal tahkim ve tüketici hukuku üzerinde çalışmaktadır. Kendisinin temel tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

 

  • İş hukukundan doğan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, uyuşmazlıkların yasal merciiler nezdinde takip edilmesi, önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi, iş yeri iç yönetmelikleri ve iş sözleşmeleri dahil olmak üzere İş Hukuku’na ilişkin her türlü dokümanın hazırlanması,

 

  • Marka başvurularının yapılması, markanın hükümsüzlüğü, iptali, yayın itirazı da dahil olmak üzere bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sürecin yürütülmesi,

 

  • Yurt içi ve yurt dışı miras işlemlerine ilişkin süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması

 

  • Taşınmaz malların alımı, satımı, kiralanması veya hak tesisi yolu ile kullanılmasına ilişkin olarak sözleşmelerin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi ile bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takip edilmesi

 

  • Belirtilen uzmanlık alanlarındaki sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, sonlandırılması süreçlerinin yürütülmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi ve bu bağlamda gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

 

Eğitim

  • Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2019)​

Kariyer

Kurucu Hukuk Bürosu (2019’dan itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

  • Ankara Barosu

​​

Diller

Türkçe, İngilizce

bottom of page