İnşaat ve Alt Yapı Hukuku

  • FIDIC Sarı Kitap, Kırmızı Kitap, Gümüş Kitap, Pembe Kitap (1999 ve 2017 versiyonları), FAR Sözleşmeleri veya sair inşaat ve altyapı sözleşmeleri kapsamında Dünya Bankası (WB), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) veya sair ülke ve kurumlar tarafından finanse edilen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Kuveyt, Irak, İran, Afganistan, Ukrayna, Rusya, Gana, Mozambik, Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına dair çok geniş bir coğrafyada yapılan büyük veya küçük çapta her türlü ulusal ve uluslararası nitelikteki inşaat ve altyapı projesinde metro, köprü, otoyol, hastane, enerji santrali gibi çeşitli kamu projeleri ile özel projelere ilişkin olarak ihale süreçlerinin yürütülmesi, ihale katılım belgelerinin hazırlanması, ihale başvurularının yapılması, hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi,
  • Her türlü inşaat ve altyapı projesine ilişkin gerek idareler ve yükleniciler arasındaki gerek yükleniciler ve alt yükleniciler arasındaki gerekse de yüklenici pozisyonunda bulunan ortaklar arasındaki adi ortaklık ve sair sözleşmelerin incelenmesi, bu sözleşmelere karşı yorum ve görüş verilmesi, müzakere edilmesi, sonlandırılması ve bu sözleşmelerde hizmet verilen müvekkillerimiz açısından özellikle önem arz eden hususların çıkartılıp anlaşılabilir bir şekilde listelenerek bunlara ilişkin aksiyon planlamalarının yapılması,
  • Söz konusu projelerin uygulama süreçlerinde hem idare hem yüklenici, hem alt yüklenici hem de müşavir (mühendis) rolünde olabilecek müvekkillerimizin karşı taraflar nezdinde projenin gereklilikleri göz önüne alınmak suretiyle ticari açıdan sürdürülebilir bir şekilde temsil edilmesi ve sözleşmesel haklarının korunması için gerekli hak talep (claim) süreçlerinin yönetilmesi, hak taleplerinde bulunulması, hak taleplerinin savunulması ve detaylandırılması, bunlara ilişkin verilen kararlara gerektiğinde itiraz edilmesi ve daha sonraki aşamalarda ortaya çıkan uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin yönetilmesi yahut karşı taraflarca gelen hak taleplerinin değerlendirilmesi ile müvekkillerimizin bu noktalarda savunulması,
  • Adalet Bakanlığı tarafından verilen İnşaat Hukuku ve FIDIC konulu eğitimlerin verilmesi.
Paylaş
Hizmetlerimiz