Şirketler ve Ticaret Hukuku

  • Anonim şirket, limited şirket ve şube kuruluşları, bölünme, birleşme ve tür değiştirme işlemleri, hisse devir işlemleri, unvan değişiklik işlemleri, şirketlerin her türlü olağan ve olağanüstü genel kurulları, ve temsil ve ilzam süreçlerinde gerekli yönetim kurulu ve genel kurul karar evraklarının, esas sözleşme tadil metinlerinin, beyanların ve sair belgelerin İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanması, gerektiğinde noter ve tercüme onay aşamalarının yürütülmesi, ilgili Ticaret Odaları nezdinde gerekli tescil ve ilan başvurularının yapılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması, vergi dairelerinde açılış, yoklama süreçlerinin yönetilmesi, e-tebligat ve KEP sistemlerine üye olma aşamalarının yürütülmesi,
  • Sermaye artırım süreçlerinin yürütülmesi, gerekli yönetim kurulu ve genel kurul kararları ile esas sözleşme tadil metinlerinin ve sair belgelerin İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanması ile bu bağlamda bankalar ve muhasebeciler ile tam bir işbirliği içinde hareket edilmesi, gerektiğinde noter ve tercüme onay aşamalarının yürütülmesi, sermaye artırımlarının ilgili Ticaret Odaları nezdinde gerekli tescil ve ilan başvurularının yapılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  • Ulusal veya uluslararası nitelikteki ortaklık sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri, mutabakat metinleri, hisse devri sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, niyet mektupları da dahil olmak üzere ticari hayatta şirketlerin ihtiyaç duyabileceği sair ve her türlü sözleşmenin isteğe göre İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanması, şirketlere üçüncü kişilerden gelen sözleşmelerin revize edilmesi ve yorumlanması, talep edilen toplantılara iştirak edilmesi ile başından sonuna kadar sözleşme müzakere süreçlerine dahil olunması,
  • Birleşme ve devralma işlemlerine dair müzakere ve sözleşme süreçlerinin due diligence aşamasından başlayarak işlem kapanışına kadar yürütülmesi ve sonuçlandırılması, gerekli görülmesi halinde Rekabet Kurumu ve konuya ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından izin ve onayların alınması,
  • Şirketlerin ticari hayatta karşılaşabilecekleri her türlü uyuşmazlığa dair hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, ihtilaf bildirimi, müzakere aşamaları ve son tahlilde arabuluculuk, icra, dava ve tahkim gibi uyuşmazlık çözüm süreçlerinin başından sonuna kadar titizlikle yürütülmesi.
Paylaş
Hizmetlerimiz