Enerji Hukuku

Petrol & Doğal Gaz

  • Yerli ve yabancı petrol & doğal gaz firmalarına Türkiye’deki ve yurtdışındaki arama-üretim, depolama, iletim, hidrokarbon ticareti faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki destek sağlanması.
  • Türkiye ve ilgili ülke petrol ve doğalgaz mevzuatı konusunda müşavirlik verilmesi ve müvekkillerimizin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacağı ruhsat ve lisans başvurularının hazırlanması ve ilgili kamu kurumları nezdinde takibi.
  • Şirketlerin ilgili devlet kuruluşlarıyla imzalayacakları Üretim Paylaşım Anlaşmaları (Production Sharing Contract) ve diğer imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve yürütülmesi.
  • Diğer şirketlerle imzalanacak Ortak Operasyon Anlaşmalarının (Joint Operating Agreement), servis sözleşmelerinin (sismik, sondaj, kuyu hizmetleri ve diğer servisler), arama üretim, işleme tesislerinin kurulum ve işletme sözleşmelerinin, ham petrol – doğal gaz (CNG-LNG) satış, taşıma ve depolama sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi.
  • Ham Petrol ve Doğal gaz (CNG veya LNG dahil) iletim, depolama, ithalat-ihracat ve satış faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaç duyabileceği hukuki desteğin sağlanması, ham petrol ve doğalgaz piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuata ilişkin danışmanlık verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve yürütümü, lisans başvurularının hazırlanması ve takibi.
  • Elektrik Enerjisi & Yenilenebilir Enerji Kaynakları

  • Elektrik enerjisinin, yenilenebilir kaynaklardan (hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneş, biyogaz, biyokütle ve diğer) veya kömür ve gaz kullanımı suretiyle üretimi ile ilgili olarak müvekkillerimize mevzuat, lisanslama, sözleşmeler ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere lisanslama süreçlerinin hazırlanması ve yürütümü.
  • Elektrik enerjisi üretim tesisleri (kömür, doğalgaz çevrim santrali, hidroelektrik santrali, rüzgar, güneş, jeotermal) ile ilgili olarak Dizayn Tedarik İşletmeye Alma (EPC) kontratlarının, inşaat işleri sözleşmelerinin, ekipman tedarik sözleşmelerinin, operasyon ve bakım onarım anlaşmalarının hazırlanması, müzakeresi ve yürütümü.
  • Elektrik enerjisi iletim, dağıtım, ithalat-ihracat ve toptan/perakende satış faaliyetleri çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaç duyabileceği hukuki desteğin sağlanması, piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuata ilişkin danışmanlık verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve yürütümü, lisans başvurularının hazırlanması ve takibi.