İnşaat ve Alt Yapı Hukuku

İnşaat ve Alt Yapı Hukuku

 • Yerli ve yabancı inşaat ve altyapı firmalarına Türkiye’deki ve yurtdışındaki faaliyetlerinde hukuki destek sağlanması, Türkiye ve ilgili ülke mevzuatı konusunda müşavirlik verilmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi, sonlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • Özellikle FIDIC ve FAR Sözleşmeleri kapsamındaki inşaat projelerinde müvekkil firmanın;
  • Sözleşme Departmanı, Claim Departmanı, Taşeron Sözleşmeleri Departmanı, Planlama Departmanı, Hakediş Departmanı, Maliyet Kontrol Departmanı, Dokümantasyon Kontrol Departmanı gibi departmanlarının Mobilizasyon aşamasından itibaren kurulmasına destek verilmesi, ekip takviyesi yapılması ve bu departmanların Proje Kesin Kabul’une kadar ki süreçte koordine edilmesi ve desteklenmesi,
  • Müvekkil firmanın İdare/Kontrol/Mühendis ile yaptığı resmi yazışmaların kontrolü, takibi ve yürütülmesi, Kick-off, Progress, Dispute Board gibi önemli toplantılarda ve ilgili toplantılarda Müvekkil’in temsili,
  • Proje kapsamındaki iş değişiklikleri ve claim’lerin, KURUCU’nun teknik çözüm ortaklarıyla birlikte yönetilmesi ve yürütülmesi,
  • Dispute Board’a havale edilecek uyuşmazlıkların, İdare ile müzakeresi, KURUCU’nun teknik çözüm ortaklarıyla birlikte Dispute Board davalarının hazırlanması, duruşmalarda Müvekkil firmanın temsili.
 • Müvekkil firmanın inşaat, alt-yapı, ince işler, elektrik, mekanik, ICT, özel sistemler ve proje taşeronlarıyla ve tedarikçileriyle yapacağı sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi, sonlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi. Bunlara ilişkin yazışmaların kontrolü, takibi, yürütülmesi; taşeron ve tedarikçi claim’lerinin yönetilmesi, yürütülmesi ve sonlandırılması.
 • Müvekkil firmanın ihale öncesi hazırlığında, Müvekkil firmaya sözleşmesel ve teknik destek verilmesi, ihale dokümanlarının incelenmesi, Müvekkil firmaya rapor verilmesi ve İhale Makamı’na yöneltilecek soruların tespit edilmesi.
 • Müvekkil firmanın akdedeceği İmtiyaz Sözleşmeleri, Joint Venture Sözleşmeleri, Konsorsiyum Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Proje Yönetim Sözleşmeleri ve Danışmanlık Sözleşmeleri’nin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi, sonlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • Ağındaki mühendisler, teknik ofis mühendisleri ve planlamacılar aracılığıyla Müvekkil firmanın talep ettiği konularda Müvekkil firmaya teknik destek verilmesi.