İş Hukuku

İş Hukuku

  • İşçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda destek verilmesi ve davaların yürütülmesi
  • İş sözleşmelerinin ve bunlara ilişkin diğer belgelerin hazırlanması. Toplu iş sözleşmesi ve sendika hukuku alanında müşavirlik verilmesi.
  • Yabancı işçilerin ikamet ve çalışma izinlerinin alınması, yenilenmesi ve uzatımı.