Serdar Can Özaltınlı


Serdar Can Özaltınlı
(Kurucu Ortak)
sozaltinli@kurucuhukuk.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Serdar Can ÖZALTINLI 2009 yılında Çankaya Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış, 2009 - 2015 yılları arasında önce stajyer daha sonra da avukat olarak Elmadağ & Şimşek Hukuk Bürosunda çalışmıştır. Yoğun olarak çalışma yaptığı alanlar; şirketler hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, icra hukuku dallarıdır.

2015 Mart ayından itibaren kurucu ortağı olduğu Kurucu Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Ankara Barosu (2013)
  • Ankara Barosu Felsefe Kulübü

DİLLER

  • Türkçe (anadil)
  • İngilizce (ileri seviyede)

MESLEKİ TECRÜBELER

İş Hukuku kapsamında işveren müvekkiller için tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, bireysel ve/veya toplu iş sözleşmelerin hazırlanması, iş kazası ve hastalıklara ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık yapılması, iş sözleşmelerinin Yargıtay kararları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmesi açılan davaların yürütülmesinde tecrübe sahibidir.

İşçilerin açtığı işe iade davaları ve işçi alacakları davalarını da yürütmektedir.

Yerli ve yabancı müvekkillerin icra takip işlerini yapmak, ticari alacak davaları, idari davalarını takip etmek, müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda eser sözleşmeleri hazırlamak, şirketlerin yapmış olduğu sözleşmelerin kontrollerini yapmakta tecrübelidir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen 'Garantisiz Ticari Borçların Tasfiyesi' konusu ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik müvekkillere hukuki destek sağlamıştır.