Serkan Çatalpınar


Serkan Çatalpınar
(Kurucu Ortak)
scatalpinar@kurucuhukuk.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Serkan Çatalpınar; 2005 yılında Başkent Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini (LLB) tamamladıktan sonra 2007 yılına kadar Kasaroğlu Hukuk Bürosu’nda stajyer avukatlık ve avukatlık yapmış, 2007 yılında Barolar Birliği’ni temsilen Avrupa Barolar Konseyi’nde PECO masasında görevlendirilmek üzere Brüksel’e yerleşmiştir. 2012 yılından itibaren ise Türkiye’nin önde gelen inşaat firmasının müteahhitti olduğu FIDIC bazlı Kahire Uluslararası Havalimanı Projesi’nde Kontrat Yöneticiliği görevini yürütmektedir. Serkan Çatalpınar Temmuz 2015’ten itibaren kurucu ortağı olduğu Kurucu Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Uzmanlıkları özellikle İnşaat Hukuku (başta FIDIC), Uluslararası Ticaret, Savunma Sanayii ve Şirketler Hukuku alanları üzerinde yoğunlaşmıştır. Mesleki hayatının başından beri bir çok yerli ve yabancı müvekile hukuki destek vermiştir.

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • The International Association for Contract and Commercial Management
 • 2008 – 2010 Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi Başkanı
 • Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2010 Düzenleme Kurulu Üyesi
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği (2010)
 • Ankara Barosu Avukatlık Yasa Tasarısı Komisyonu Üyesi(2009)
 • The European Law Students' Association Ankara Üyesi (2009)
 • Vizesiz Avrupa Derneği Üyesi (2009)
 • Ankara Barosu (2007)

DİLLER

 • Türkçe (anadil)
 • İngilizce (ileri seviyede)
 • Portekizce (orta seviyede)
 • Arapça (başlangıç)

MESLEKİ TECRÜBE

Gerek çalıştığı avukatlık bürolarındaki görevleri sırasında gerekse Kahire Uluslararası Havalimanı Projesi’nde, FIDIC temelli inşaat hukuku konusunda uzmanlaşmıştır. Bir inşaat projesinin ihale aşamasından, projenin kesin kabulüne kadar geçen süredeki bütün aşamalarını tecrübe ederek ilgili hukuki işlemlerin bizzat içinde yer almıştır. Şantiyede yetişmiş bir avukat olarak müvekkillere sadece hukuki değil operasyon tecrübesi de sunmaktadır.

Şantiye tecrübesi sırasında müvekkil firmanın idare, mühendis, taşeronlar ve tedarikçilerle yaptığı bütün yazışmaları idame etmiş, ilgili resmi ve gayrı resmi toplantılarda müvekkil firmayı temsil etmiş, idareye sunulacak claim ve iş değişikliği taleplerini yönetmiş, idare ve taşerondan gelen claim’lerin savunmalarını yürütmüştür. Müvekkil firmanın taşeron firmalar, tedarikçiler ve servis sağlayıcılarıyla akdettikleri sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi, sonlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkil firmayı bizzat ve avukatlar ve mühendislerden kurulu ekibiyle temsil etmiştir.

Yöneticiliğini yaptığı Sözleşme Departmanı’nın proje teknik ekibi ve uluslararası danışmanlarla koordinasyonunu sağlaması ile Proje yönetimi konusunda tecrübe kazanmıştır.

Söz konusu Proje’de müvekkilin İdare’ye karşı açtığı Dispute Board davasında, müvekkilin şantiye ekibinin takım lideri olarak görev almış ve teknik ekipten oluşan uluslararası danışmanlık firmasıyla koordinasyonu yürütmüştür. Söz konusu davada müvekkilin bütün talepleri kabul edilmiştir. Uzmanlık alanı inşaat hukuku alanında yoğunlaşmıştır. Özellikle FIDIC ve FAR formundaki kontratların yönetiminde uzun yıllar çalışmıştır. FIDIC Projelerinin yürütülmesi sırasında hayati önem taşıyan yazışmalar, claim yönetimi, sözleşme yönetimi, toplantı takibi, evrak yönetimi, ilave iş istekleri yönetimi konularında tecrübelidir. Alt taşeron sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi, takibi ve sonlandırılması konularında çalışmıştır. FIDIC projeleri başta olmak üzere, ihaleye teklif hazırlama süreciyle başlayıp geçici kabul ve kesin kabule kadar devam edecek süreçte müvekkillerin şantiyelerinde istihdam etmek isteyecekleri kontrat, claim, dokümantasyon, planlama, hakediş ve maliyet kontrol ekibinin kurulması, desteklenmesi, denetlenmesi ve yönetilmesi konularında müvekkillere danışmanlık vermektedir.

İnşaat hukukunun yanı sıra bir çok uluslararası projede yer almıştır:

 • Gentaş Şirketler Grubu’nun İtalyan SAFON S.r.l. şirketini satın almasını yöneten Türk hukuk ekibinin başındadır. Ayrıca yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye ve yurtdışındaki projeleri ile ilgili olarak proje sözleşmeleri, iş ortaklıkları tesis edilmesi, projeler kapsamındaki teknik sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi konularında hukuki destek vermektedir. Bunun yanı sıra şirketler hukuku ve uluslararası ticaret alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Savunma Sanayii alanında Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş’nin Kontrat Uzmanı sıfatıyla Sikorsky S-70i Sözleşmesi, Tactical Unmanned Air Vehicle (Catapult/Parachute) Projesi, Aselsan ADOP-2000 Projesi 2. Fazı, Aslesan Link-11B and ACO/ATO Library of the Air Defense Early Warning and Command and Control System Projesi,Aslesan Developing Rugged Laser Printer and Rugged DVD Writer Projesi ve Landing Platform Dock Projesi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerinde görev almıştır.
 • Formula 1 markasının Türkiye’ye getirilmesini yürüten hukuki ekibin üyesi olmuştur.
 • Hukuki çalışmalarının yanı sıra, 2008-2010 yılları arasında Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi başkanlığını yürütmüş, bir çok uluslararası projeye imza atmış, Alman IRZ Foundation ve Madrid Barosu ile stajyer değişim programlarını hayata geçirmiş, bu vesileyle yurtdışına Türk avukat stajyerler gönderilmesine vesile olmuştur. Ankara Barosu 2010 Uluslararası Hukuk Kurultayı Düzenleme Kurulu üyesidir.
 • 2009 yılında Uluslararası Göç Örgütü’nün düzenlediği “İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Amacıyla Mağdurlara Hukuki Yardımın Sağlanması ve Yargısal İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Avukatlar Arası İşbirliği: Bölgede Barolar Arası Ağ Kurulması” başlıklı Çalışma Grubu’nun Moderatörlüğü ve “Mağdurlara Hukuki Yardım: Hukuk ve Uygulama” başlıklı oturumun Oturum Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Yine 2009 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi” kapsamındaki uluslararası “Mahkeme Yönetimi” başlıklı atölye çalışmasında Ankara Barosu’nu temsil etmiştir. 2007 yılında Avrupa Barolar Konseyi nezdindeki çalışmaları sırasında 32 üye Avrupa Barosu arasındaki çeşitli projelerde koordinasyon görevleri icra etmiş, bu vesileyle tüm Avrupa’yı kapsayan geniş bir mesleki ağı KURUCU nezdine katmıştır.
 • 2000-2001 yılını Brezilya’da AFS değişim öğrencisi olarak geçirmiş, Portekizce’yi burada öğrenmiştir.