Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU

  • Yerli ve yabancı müvekkillerimize, Türkiye’de ve diğer coğrafyalarda hali hazırda kurulmuş veya kurulacak şirketler, joint venture/konsorsiyum ortaklıkları, şubeler ve irtibat büroları ile ilgili olarak hukuki konularda destek verilmesi.
  • Kurulacak yapının amacı çerçevesinde müvekkilimiz açısından en uygun şirket yapısının tespit edilerek önerilmesi ve bu yapılanmanın hayata geçirilmesi.
  • Şirket birleşme-devralma işlemleriyle ilgili hukuki işlemler, hisse devirleri, ortaklık anlaşmalarının hazırlanması. Hukuki durum incelemesi (due diligence) yapılması ve raporlanması.
  • Hisse devir sözleşmeleri, ortaklık (joint venture-konsorsiyum) sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması.
  • Şirket, şube, irtibat bürosu vb. tüzel kişilerin resmi kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve tüzel kişiliğin idaresi sürecinde gerekli hukuki ve idari prosedürlerin (genel kurullar, yönetim kurulu toplantıları, ilgili makamlara periyodik bildirimler ve diğerleri) yerine getirilmesi.
  • Şirketlerin diğer tüzel kişiliklerle, çalıştırdığı personel ile yaşayabileceği dava, tahkim, icra vb. hukuki süreçlerde veya şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili davalarda müvekkillerimizin temsili.
  • Müvekkillerimizin uluslararası yatırım fonlarına yapılacak yatırımları konusunda hukuki destek sağlanması, yatırım fonu kurulması için vergisel ve hukuki yönden uygun yapının oluşturulması, fon kapsamına alınacak yatırımcıların ilgili fon şirketleri ile yapacakları anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi.