Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

  • Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile akdedeceği ticari, uluslararası nitelikte sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, incelenip yorumlanması, sözleşmelerin yürütümü ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri.
  • Müvekkillerimizin tarafı olduğu sözleşmelere ilişkin risk analizi ve hukuki görüş verilmesi.
  • Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarının dava, tahkim ve/veya icra yolları ile çözümlenmesi konusunda da avukatlık hizmetlerinin verilmesi.