Tahkim / Uyuşmazlık

Tahkim / Uyuşmazlık

  • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere, ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında yerel mahkemelerdeki davalarda avukatlık hizmetleri ve icra ve iflas süreçlerinin takibi.
  • Yerel hakem heyetleri ve/veya ICC, LCIA, ICSID ve diğer uluslararası tahkim kuruluşları nezdinde yürütülen hukuki süreçlerde yerli ve yabancı müvekkillerin temsil edilmesi.
  • Yabancı yargı makamlarınca veya tahkim heyetlerince verilecek kararların Türkiye'de tanınması ve tenfizi ile bunların Türkiye'de icra edilmesine ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi.
  • Yabancı hukukun geçerli olduğu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerin ihtiyacına yönelik olarak hukuki destek alınacak yabancı hukuk bürolarının tespit edilmesi ve müvekkil ile koordinasyonunun sağlanması.