Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

  • Ulusal ve uluslararası ticaret işlemlerinde yerli ve yabancı şirketlere hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi.
  • Gümrük işlemleri ve ithalat/ihracat rejimleri ile ilgili mevzuat hakkında hukuki mütalaa verilmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
  • Ticari mal ve enerji emtiaları alım satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, bayilik-distribütörlük-tek satıcılık sözleşmelerinin hazırlanması, yürütümü ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.
  • Uluslararası tedarik, franchise, distribütörlük, acentelik, temsilcilik, vb. sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, yürütülmesi, sonlandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi.
  • INCOTERMS, gümrük mevzuatı ve akreditif hukuku konularında hukuki müşavirlik verilmesi.