Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku

  • Türkiye’de ikamet eden ve/veya çalışan yabancıların haklarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi. Yabancıların aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul alım satımı ve ilgili diğer alanlardaki hukuki süreçlerinin talepleri çerçevesinde yürütümü.
  • Yabancıların ikamet ve çalışma izinlerinin temin edilmesi, yenilenmesi ve uzatımı işlemleri.