top of page
Özgeçmiş
CEM.jpg

Mehmet Cem SÖNMEZ

Avukat

Telefon Numarası

+90 532 134 33 68

Email:

Konuştuğu Diller

Türkçe (anadil)

İngilizce (ileri seviye)

Arapça (başlangıç)

  • LinkedIn

Hakkında

Mehmet Cem Sönmez 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek başarı ile mezun olmuştur. Hâlihazırda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kamu (idare) hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

Mehmet Cem Sönmez, temelde inşaat ve altyapı hukuku, kamu ihale hukuku, kamu ihale sözleşmeleri hukuku, enerji hukuku ve genel itibariyle ticari sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Kendisinin temel tecrübe ve uzmanlık olarak genel olarak aşağıdaki gibidir:

 

  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi çerçevesinde yürütülen inşaat ve altyapı projeleri ile FIDIC bazlı projelerde, proje süresince iddia ve taleplerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, yazışma süreçlerinin yürütülmesi, saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, alt yüklenici ve tedarikçiler dâhil her türlü sözleşme müzakerelerinin ve genel itibariyle sözleşme yönetiminin yürütülmesi.

 

  • Petrol, elektrik ve doğal gaz piyasalarında faaliyet gösteren enerji şirketlerine, gerek ticari sözleşmeleri gerekse idari süreçleri bakımından hukuki danışmanlık hizmetleri sağlanması.

 

  • İstanbul Tahkim Merkezi nezdinde görülen tahkim davalarına ilişkin usuli süreçlerin yönetilmesi ve koordinasyonu.

 

  • Yabancı müvekkillerin çalışma izni başvuruları ve intikal işlemleri dâhil Türkiye’deki her türlü hukuki iş ve işlemleri bakımından danışmanlık hizmetleri sağlanması ve ilgili hukuki süreçlerin kendileri adına yürütülmesi.

 

  • Yerli ve uluslararası nitelikte her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi.

 

Eğitim

  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2016 - 2020)

  • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans, 2022 - …)

 

Kariyer

Kurucu Hukuk Bürosu (2021’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

  • Ankara Barosu

  • Genç ISTAC

Diller

Türkçe, İngilizce, Arapça

bottom of page