top of page
Özgeçmiş
Batuhan Eser.JPG

Batuhan ESER

Kurucu Ortak

Email:

Konuştuğu Diller

Türkçe (anadil)

İngilizce (ileri seviye)

 • LinkedIn

Hakkında

Uzmanlıkları özellikle Petrol ve Doğalgaz başta olmak üzere Enerji Hukuku, Tahkim Hukuku, İnşaat Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Şirketler Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması alanları üzerinde yoğunlaşmıştır. Mesleki hayatının başından beri birçok yerli ve yabancı müvekkile hukuki destek vermiştir. Petrol ve doğal gaz arama üretim faaliyetleri, taşıma ve depolama faaliyetleri, satış ve pazarlama faaliyetleri, elektrik üretimi, tedariki ve ticareti, şirket birleşme ve devralmaları ile kuruluşu ve yapılandırmaları, ulusal ve uluslararası ticari tahkim süreçleri, inşaat ve altyapı projeleri ile proje finansmanı konusunda kapsamlı tecrübe ve bilgi sahibidir. Kendisi aynı zamanda İstanbul Tahkim Derneği'nde tahkim davaları için kayıtlı hakemlerdendir.

  

Uluslararası Ticari Tahkim

 

ICC, LCIA ve ISTAC gibi ulusal ve uluslararası tahkim kuruluşlarında iç ve milletlerarası tahkim davalarında yerli ve yabancı şirketlere aktif hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

 

Petrol ve Doğalgaz

 

Petrol ve doğalgaz sektöründe upstream (arama & üretim), midstream (taşıma, depolama ve işleme) ve downstream (ticaret & satış) sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

 

 • Türkiye’de petrol arama ve üretim sektöründe faaliyet gösteren özel şirketlerin oluşturduğu bir derneğin hukuk müşaviri olarak, yeni Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin yasalaşma sürecinde TBMM Enerji Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde görüşme ve müzakerelerde bulunmuştur.

 

 • Türkiye’de faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlere Doğal Gaz Piyasası ile ilgili mevzuat ve düzenlemelerin yasalaşması sürecinde ve bu şirketlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilişkilerinde hukuki destek vermiştir.

 

 • Türkiye, Gana, Türkmenistan ve Afganistan gibi ülkelerde uluslararası petrol şirketlerinin Üretim Paylaşım Anlaşmaları ve diğer lisans ve imtiyaz hakları ile ilgili olarak devlet kurumları ile müzakerelerde hukuki müşavirlik hizmeti vermiştir.

 

 • Yerli ve yabancı şirketlere petrol ruhsatı başvuruları ve ilgili devlet kurumları ile aynı sektörde faaliyet gösteren diğer özel şirketlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda hukuki destek sağlamıştır.

 

 • Ortak İşletme Anlaşmaları (JOA), Farm-out/Farm-in Anlaşmaları, Sismik, Sondaj ve diğer servis anlaşmaları, Doğal Gaz Proses ve Doğal Gaz Satış Anlaşmaları, Ham Petrol Satış Anlaşmaları ve petrol-doğalgaz ile ilgili diğer anlaşmaların hazırlanması, müzakeresi ve yürütümü süreçleri ile ilgilenmiştir.

 

 • Türkiye’deki boru hattı inşaat ve işletme projelerinde hukuki destek verdim ve Türkiye sınırları içerisinden transit geçen iki büyük uluslararası boru hattı projesinde yardımcı avukat olarak faaliyet göstermiştir.

 

 • Türkiye’deki büyük enerji gruplarından bir tanesine İsrail’deki önemli bir deniz sahasından üretilen doğalgazın Türkiye’ye taşınması ve ithali projesinde hukuki destek vermiştir.

 

 • Norveçli bir petrol şirketini, bir kamu petrol şirketi ile anlaşmazlığına ilişkin 7 Milyon Dolar talepli uluslararası tahkim sürecinde baş hukuk müşaviri olarak temsil etmiş ve davanın tamamının müvekkil lehine sonuçlandırılmasını sağlamıştır. 

 

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

Türkiye’de elektrik piyasalarında faaliyet gösteren çeşitli yerli ve yabancı firmalara hukuki destek sağlamakta olup, firmaların lisanslama süreçlerinde, hükümet kurumları (başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve DSİ olmak üzere) ve diğer özel şirketlerle ilişkilerinde müşavirlik hizmetleri vermektedir. Bu alandaki başlıca deneyimleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Yenilenebilir Enerji Kanunu, Jeotermal Kanunu ve elektrik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin diğer mevzuat hakkında yerli ve yabancı müvekkillere hukuki destek vermiştir.

 • Elektrik ticaretine dair EFET Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakeresinde aktif rol almıştır.

 

 • Türkiye’nin doğusunda kurulu gücü toplam 650 MW olması planlanan iki hidroelektrik santrali projesinde baş hukuk müşaviri olarak konsorsiyum üyesine hukuki destek sağlamıştır.

 

 • Türkiye’deki büyük bir enerji-inşaat grubuna kurulu gücü 250 MW üzerinde olan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin kurulumu, lisans süreçleri ve diğer işletmesel konularda müşavirlik hizmeti vermiştir.

 

 • Santraller ile ilgili EPC Kontratları, Tribün Tedarik ve Kurulum Sözleşmeleri, Operasyon ve Bakım Sözleşmeleri, Elektrik Tedarik ve Satış Sözleşmeleri ve elektrik piyasasına ilişkin diğer tip kontratların hazırlanması, müzakeresi ve yürütümü konularında görev almıştır.

 

 • Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nin özelleştirilmesi sürecinde iki büyük Türk firması tarafından kurulan konsorsiyumun baş hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır.

 

 • Jeotermal enerji alanında faaliyet gösteren firmalara yatırımları ve lisanslama süreçleri ile ilgili olarak müşavirlik hizmetleri vermiştir.

 

 • Elektrik ticareti piyasalarında toptan satış, ticaret ve OTC alanında faaliyet gösteren firmalar ile elektrik ve diğer enerji emtiaları brokerlık faaliyetinde bulunan firmalara hukuki destek sağlamıştır.

  

Maden

 

Halen daha aktif çalışmalar yürüttüğü maden alanında başlıca aşağıdaki tecrübeleri haizdir:

 • Mali ve Angola’da maden imtiyazlarının alınması, bu hususta ilgili şirketlerle gizlilik, işbirliği ve diğer satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi süreçlerinde aktif rol almış, maden imtiyazı sahibi şirketlerin operasyon sözleşmelerinin yürütümünde destek vermiştir.

 

 • Uluslararası bir konsorsiyumca Avustralyalı bir şirketin sahip olduğu çinko madeniyle ilgili patentlere dayalı üretim yapılmasına yönelik Türkiye’de kurulacak bir fabrikayla ilgili gizlilik, işbirliği, ortaklık, lisans ve sair sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi süreçlerinde aktif rol almıştır.

 

 • Türk bir maden şirketinin operasyonlarıyla ilgili alacağı danışmanlara yönelik danışmanlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi süreçlerinde görev yapmıştır.

  

İnşaat ve Altyapı

 

 • Türkiye, Dubai, Yemen, Nijerya, Irak, Afganistan, Türkmenistan, Rusya, Kuveyt, Mozambik ve Kazakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki inşaat projeleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı inşaat firmalarını temsil etmiştir.

 

 • Türkiye’de faaliyet gösteren önemli bir inşaat şirketinin Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde yer alan ve her biri Türkiye ve Avrupa’daki en büyük kapasiteli projelerden biri olan Kamu Özel Ortaklığı (PPP) Hastane Projelerinde hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır.

 

 • İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kocaeli Köprü Geçişi projesinde konsorsiyum ortaklarından birine hukuki müşavirlik hizmeti vermiştir.

 

 • Dizayn ve İnşaat Sözleşmelerinin, Altyapı ve Tedarik Sözleşmelerinin, İmtiyaz Sözleşmelerinin (BO, BOT, PPP), EPC Kontratlarının, FIDIC ve FAR Model Kontratlarının ve inşaat sektörü ile ilgili diğer tip sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerini yürütmüştür.

 

 • Müvekkillere EBRD – IFS finansmanı, non-recourse / limited recourse proje finansmanı, banka kredileri, hissedar ve üçüncü şahıs finansman kredileri konusunda hukuki destek verdim ve bunlara ilişkin teminat aranjmanlarının yürütümünü sağlamıştır.

 

 

Şirketler Hukuku

 

 • Yerli ve yabancı şirketlere Türkiye’deki şirketleşme ve vergi yapısı kurulumu süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

 

 • Yerli ve yabancı şirketlere birleşme ve devralmalar ile due diligence süreçlerinde hukuki destek verdim ve tüm süreçleri yürütmüştür.

 

 • Türkiye'nin önde gelen elektrik ve gaz dağıtım kuruluşlarının özelleştirme prosedürlerinde çeşitli Türk şirketlerine danışmanlık vermiştir.

 

 • Türkiye'nin önde gelen iki firması arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda joint venture kurulması için Rekabet Kurumu'nun onayını almak üzere Türk Rekabet Kurumu'na birleşme bildirim başvurusunda bulunmuştur.

 

 • Hisse Devir Anlaşmalarının, Ortaklar Sözleşmelerinin ve şirketler hukukuna ilişkin diğer sözleşme tiplerinin hazırlanması, müzakere edilmesinde ve yürütümünde başrolü üstlenmiştir.

 

 • Uluslararası yatırım fonlarına yapacakları yatırımlar konusunda hukuki destek sağladım, yatırım fonu kurulması için vergisel ve hukuki yönden uygun yapının oluşturulmasını, fon kapsamına alınacak yatırımcıların ilgili fon şirketleri ile yapacakları anlaşmaların hazırlanmasını ve müzakeresini yürütmüştür.

 

 

Yayınlar

 

 • “Yeni Türk Petrol Kanunu Kapsamında Lisans İntibak Sürecinin Değerlendirilmesi” EIF Uluslararası Enerji Kongresi – Ekim 2014

 

 • “6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Getirdikleri ve Petrol Arama Sektörüne Potansiyel Katkıları” EIF Uluslararası Enerji Kongresi – Ekim 2013

 

 • “Jeotermal Kanunu’nun Değerlendirilmesi” Yazıcı Hukuk Dergisi – 2014

Eğitim

 • Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2014)

 • Westminster Üniversitesi, Hukuk Yüksek Lisansı (LL.M.) Uluslararası Ticari Tahkim

 • Euromoney Energy, İşletme Yöneticiliği: Petrol Endüstrisi Dinamikleri Londra, İngiltere (2012)

Kariyer

 • Yazıcı Hukuk Bürosu (2005-2015)

 • Kurucu Hukuk Bürosu (2015’ten itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Ankara Barosu

 • İstanbul Tahkim Derneği'nde Kayıtlı Hakem

 • İstanbul Tahkim Merkezi Enerji Hukuku Komisyonu

 • Uluslararası Petrol Müzakerecileri Birliği (AIPN)

 • AIPN Unconventional JOA Modeli Hazırlama Komitesi

 • AIPN Model Farm-out Anlaşması (2004 Model anlaşmasının revizyonu) Hazırlama Komitesi

Diller

Türkçe, İngilizce

bottom of page