top of page
Ticaret Avukatı (Turkey corporate lawyer)

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kurucu Hukuk Bürosu, şirketler ve ticaret hukuku alanında hem şahıs hem de sermaye şirketlerine danışmanlık sunmaktadır. Bu kapsamda Kurucu Hukuk Bürosu, birleşme ve devralmalar, sermaye arttırımı gibi özel nitelikli işlemleri de içeren genel kurul süreçleri, yönetim kurulu kararları, bunların ticaret sicil müdürlükleri nezdinde tescilleri gibi şirketler ve ticaret hukukuna dair yardıma ihtiyaç duyulabilecek her konuyu müvekkilleri için başından sonuna kadar yönetmektedir.

Bu çerçevede sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak Kurucu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerinin Türkiye'deki şirket ve şube kuruluşlarında, vekaletnamelerin düzenlenmesinden genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının alınmasına; bu kararların alınmasından işlemlerin ticaret sicil müdürlüklerinde takibine kadar tüm süreçlere müdahil olmaktadır.

Kurucu Hukuk Bürosu'nun şirketler ve ticaret hukuku departmanı, Av. Batuhan Eser tarafından yönetilmektedir.

bottom of page