top of page
Petrol Hukuku Avukatı

Enerji Hukuku

Kurucu Hukuk Bürosu, petrol ve doğal gaz, değerli madenler ve elektrik sektörü başta olmak üzere, enerji hukukunun her dalında müvekkillerine hizmet vermekte, hem düzenleyici kurumlarla hem de diğer üçüncü kişilerle ilişkilerinde aktif bir rol almaktadır.

 

Kurucu Hukuk Bürosu'nun uzmanlığı kapsamındaki bazı özel sözleşme tipleri, çerçeve hizmet sözleşmelerini, sondaj sözleşmelerini, farmout sözleşmelerini, ortak işletme sözleşmelerini, ruhsat devralma sözleşmelerini ve EFET sözleşmelerini içermektedir. 

Kurucu Hukuk Bürosu'nun enerji hukuku departmanı, Av. Batuhan Eser tarafından yönetilmektedir.

bottom of page