top of page
Sözleşme Avukatı (Turkey contract manager, claim manager)

Sözleşme ve Talep Yönetimi

Kurucu Hukuk Bürosu, FIDIC ve FAR Projeleri ile kamu ihale mevzuatına tabi sözleşmeler başta olmak üzere, münferit eser sözleşmelerinde müvekkilleri adına sözleşme ve hak talebi süreçlerini etkin bir şekilde yönetiyoruz.

 

Kurucu Hukuk Bürosu sözleşme ve talep yönetimi kapsamındaki hukuki danışmanlık hizmetlerinde, hak talebi bildirimlerini, ara ve detaylı hak talebi sunumlarını, süre ve maliyet analizlerini, sözleşme FIDIC kapsamında ise saptama ve uyuşmazlık çözüm kurulu süreçlerini etkin bir şekilde yürütmektedir. Hızlı aksiyon alma odaklı proaktif yaklaşımın öneminin farkında olan Kurucu Hukuk Bürosu, müvekkillerini haklarını en etkili biçimde koruyacakları şekilde yönlendirmektedir.

bottom of page