top of page
Tahkim Avukatı (Turkey arbitration lawyer, arbitrator)

Tahkim Hukuku

Kurucu Hukuk Bürosu, hem iç hem de milletlerarası ticari tahkim alanlarında müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Bu çerçevede Kurucu Hukuk Bürosu, ICC, LCIA, ISTAC ve ICAC gibi önde gelen tahkim kurumlarında müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir. Kurucu Hukuk Bürosu, tahkim sonrası tanıma/tenfiz süreçleri ve iptal davalarının yürütülmesinde de aktif bir rol almaktadır. Bununla birlikte Kurucu Hukuk Bürosu, tahkimde geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin başvuru süreçlerini de yönetmekte ve bu hususlarda müvekkillerini yönlendirmektedir.

Uzman avukat kadrosuyla Kurucu Hukuk Bürosu tahkim hukuku alanında sunduğu avukatlık hizmetleri kapsamında sektör odaklı bir yaklaşım benimseyebilmektedir. Kurucu Hukuk Bürosu bu sayede teknik içerikli tahkim davalarında da müvekkillerini, bu davalar ister enerji ister inşaat ister başka kaynaklı olsun, başarıyla temsil edebilmektedir.

bottom of page