top of page
Turkey merger acquisition lawyer

Birleşme ve Devralmalar

Kurucu Hukuk Bürosu, şirket birleşme ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirket devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara yapılandırma süreçleri ve tüm bu konularla ilgili due diligence ve sözleşme süreçlerinin yönetimi de dâhil sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Birleşme ve devralma alanında sunulan avukatlık hizmetleri, hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki birleşme ve devralmaları kapsamaktadır.

Bu çerçevede Kurucu Hukuk Bürosu, alıcı veya satıcı tarafındaki müvekkillerini haklarını azami biçimde koruyacak ölçüde yönlendirmekte ve süreçlerin titiz bir şekilde yönetimini sağlamaktadır.

bottom of page