top of page
Rekabet avukatı (turkey competition anti-trust lawyer)

Rekabet Hukuku

Ankara merkezli Kurucu Hukuk Bürosu, rekabet hukuku alanında da avukatlık hizmetlerini sunmaktadır. Kurucu Hukuk Bürosu, rekabet hukuku süreçlerine henüz daha rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemler ile hakim durumun kötüye kullanımına dair soruşturmaların ön soruşturma raporlarının tebliğinden itibaren dahil olmaktadır. Rekabet Kurulu nezdinde yürütülen soruşturmaları sözlü savunma toplantıları da dahil olmak üzere müvekkilleri adına yürüten Kurucu Hukuk Bürosu, verilecek kararlara gerekmesi halinde iptal davası süreçlerini de yürütmektedir.

Ayrıca Kurucu Hukuk Bürosu, birleşme ve devralma süreçlerinin bildirimi, muafiyet ve menfi tespit talepleri gibi rekabet hukukuna dair diğer alanlarda da müvekkillerine avukatlık ve yasal danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Uzman kadrosuyla rekabet hukukunun ekonomik boyutuna da hakim olan Kurucu Hukuk bürosu, müvekkillerinin rekabet hukuku kaynaklı ihtiyaçlarını iktisadi bir gözle de yorumlayabilmekte ve sektör odaklı danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

bottom of page