top of page
Miras avukatı (Turkey inheritance lawyer)

Miras Hukuku

Kurucu Hukuk Bürosu, müvekkillerinin yurt dışındaki malvarlıkları da dahil olmak üzere tüm miras hukuku süreçlerini vekaleten ilk elden takip etmektedir. Bu alandaki hizmetleri çerçevesinde Kurucu Hukuk Bürosu, müvekkillerini mirasa ilişkin tüm süreçlerden güncel bir şekilde haberdar etmektedir. Kurucu Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında sunduğu avukatlık hizmetleri kapsamında veraset ve intikal belgelerinin teminini sağlamakta, intikal ve satış işlemlerini gerçekleştirmekte, tapuların müvekkillerle ilişkilendirmesini temin etmekte ve diğer ilgili yasal süreçleri yürütmektedir. Kurucu Hukuk Bürosu, uzman kadrosuyla hem Türkiye hem de yurtdışındaki miras hukuku süreçlerinde yerli ve yabancı müvekkillerine destek sunmaktadır.

Kurucu Hukuk Bürosu'nun miras hukuku departmanı, Türkiye'nin en iyi miras avukatlarından Av. Serdar Can Özaltınlı tarafından yönetilmektedir.

bottom of page