top of page
İşçi avukatı (Turkey employment lawyer)

İş Hukuku

Kurucu Hukuk Bürosu, işçi ve işveren müvekkillerinin iş hukuku ile alakalı olarak ihtiyaç duyabilecekleri her konuda onlara avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda Kurucu Hukuk Bürosu, iş sözleşmelerini incelemekte / hazırlamakta, işyeri iç yönetmeliklerini düzenlemekte, iş sağlığı ve güvenliği konularında hukuka uygunluğu takip etmektedir.

 

Ayrıca Kurucu Hukuk Bürosu, arabuluculuk, dava ve icra süreçleriyle iş hukukundan doğan iş davalarını takip etmektedir. Bu anlamda Kurucu Hukuk Bürosu'nun uzmanlığı alanına giren iş davaları, hem işçilik alacaklarından doğan davaları (fazla mesai, kıdem tazminatı, UBGT alacakları, hafta tatili ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) hem de iş kazasından doğan hukuk ve ceza davalarını kapsamaktadır.

Kurucu Hukuk Bürosu'nun iş hukuku departmanı, Türkiye'nin önde gelen iş hukuku avukatlarından Av. Serdar Can Özaltınlı tarafından yönetilmektedir.

bottom of page