top of page
Özgeçmiş
Serdar Can Özaltınlı.JPG

Serdar Can ÖZALTINLI

Kurucu Ortak

Email:

Konuştuğu Diller

Türkçe (anadil)

İngilizce (ileri seviye)

 • LinkedIn

Hakkında

Serdar Can Özaltınlı, 2009 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini ve ardından avukatlık stajını tamamlamıştır. 2009 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 2015’ten itibaren kurucu ortağı olduğu Kurucu Hukuk Bürosu bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Serdar Can Özaltınlı, mesleki faaliyetleri kapsamında özellikle uyuşmazlık çözümü, iş hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Kendisi aynı zamanda zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk yapmaktadır.

 

 • İş Hukuku kapsamında, müvekkiller için savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, bireysel ve/veya toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş kazası ve hastalıklara ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık yapılması, iş sözleşmelerinin Yargıtay kararları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmesi ve bu konularda açılan davaların yürütülmesi konularında üstün bilgi ve tecrübe sahibidir.

 • Yerli ve yabancı müvekkilleri için Türkiye'deki mirasçılık belgelerinin edinimi, Türkiye'deki terekelerin yönetimi, menkul kıymetler ile taşınmazların müvekkillerinin en yüksek menfaatini sağlayacak biçimde tasarrufu, yönetimi ve devri hususlarında üstün bir tecrübeyi haizdir. Bu kapsamda kendisi ayrıca yerli müvekkillerinin yurtdışındaki miras haklarının kazanımı ve yönetimi adına da aktif danışmanlık sağlamakta, uluslararası bağlantılarını etkin bir biçimde kullanmak suretiyle sadece Türkiye çapında değil yurtdışında da etkin bir tereke yönetimi sağlamaktadır.

 • Aile hukuku alanında anlaşmalı boşanma süreçlerinin sözleşme ve müzakere bölümleri de dahil olmak üzere en üst seviyede yönetimi, boşanma, nafaka ve aile hukukundan doğan sair davalarının takibi konusunda yetkin bir hukuki danışmanlık sunmaktadır.

 • Ceza hukuku alanında, gerek ağır ceza gerekse de asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren geniş bir yelpazede deneyim sahibi olan Serdar Can Özaltınlı, hem müşteki hem de şüpheli/sanık pozisyonundaki müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.

 • Serdar Can Özaltınlı aynı zamanda ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerinde üstlendiği arabuluculuk görevlerini titizlikle yürütmektedir.

 • Ticaret şirketlerinin genel kurul ve yönetim kurulu süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yönetimi ile şirket ortaklarının haklarının azami seviyede korunması adına gereken hizmetleri vermekte, bu çerçevede gerekli kararların ve ihtarnamelerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, davaya dönüşen ticari uyuşmazlıkları da başından sonuna kadar takip etmektedir.

 • Çeşitli tahkim davalarında müvekkillerini başarıyla temsil etmiş olan Serdar Can Özaltınlı, ad hoc tahkim de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası tahkim davalarında ve bunları takip eden iptal davalarıyla ilgili süreçlerde bilgi ve deneyim sahibidir.

 

 • Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “Teminatsız Ticari Borçların Tasfiyesi” konusunda yurt dışında yerleşik müvekkillere hukuki destek sağlamaktadır.

 

 • Yerli ve yabancı müvekkiller için icra takip prosedürlerini yürütme, ticari davaları ve idari davaları takip etme, müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre iş sözleşmeleri hazırlama ve müvekkiller tarafından imzalanan sözleşmelerin müzakeresi ve gözden geçirilmesi konularında tecrübe sahibidir.

Eğitim

 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2009)

Kariyer

 • Elmadağ & Şimşek Hukuk Bürosu (2009-2011)

 • Kurucu Hukuk Bürosu (2015’ten itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

 • Ankara Barosu​

Diller

Türkçe, İngilizce

bottom of page