top of page
ANASAYFA
Enerji Avukatı

İş insanı perspektifini, iyi avukatlıkla birleştiren anlayış

Kalifiye ve dinamik ekibimizle işlerinizi kendi işlerimizden ayrı görmüyor, işte asıl gücümüzü de buradan alıyoruz.

VİZYON

KURUCU HUKUK BÜROSU

Kurucu Hukuk Bürosu (“KURUCU”) 2015 yılı başında her biri kendi dalında uzman üç kurucu ortak tarafından Ankara’da kurulmuştur. KURUCU, başta enerji hukuku, inşaat ve altyapı hukuku, FIDIC ve FAR sözleşme yönetimi, uluslararası ve iç tahkim ile ticari davalar, sözleşmeler hukuku, şirket alım ve birleşmeleri, uluslararası ticaret, kişisel verilerin korunması, iş hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve aile hukuku konularında olmak üzere, tamamı iyi düzeyde İngilizce bilen, alanında uzman avukat kadrosuyla hizmet veren Ankara merkezli ve İstanbul’da irtibat bürosu olan bir avukatlık ofisidir.​ 

 

KURUCU yerli ve yabancı müvekkillerine, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki proje ve faaliyetlerinde, ağındaki çeşitli hukuk büroları ve uzman teknik firmalar ile birlikte, yüksek kalite, samimiyet ve dürüstlük esaslarına bağlı olarak hukuki müşavirlik ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.​ KURUCU, müvekkillerin ihtiyaçlarını tüm yönleriyle, ilgili proje veya hukuki sürecin en başından tamamlandığı noktaya kadar sağlamayı, her zaman ulaşılabilir olmayı ve müvekkillerin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları gibi benimsemeyi amaçlamakta ve bu hedefleri hizmetlerimizin her aşamasında en ön planda tutmaktadır. 

 

KURUCU ekibi hizmetlerini ifa ederken avukat bakış açısına ek olarak geçmiş tecrübesinden ve teknik-uzman kadrolarından yararlanarak profesyonel bir iş insanı gibi hareket etmeye itina göstermektedir.

İnşaat Hukuku Avukatı
Image by E T T T O
PRACTICE AREAS

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Petrol ve doğal gaz, değerli madenler ve elektrik sektörü başta olmak üzere, enerji hukukunun her dalında müvekkillerimize hizmet vermekte, hem düzenleyici kurumlarla hem de diğer üçüncü kişilerle ilişkilerinde aktif bir rol alıyoruz. Uzmanlığımız kapsamındaki bazı özel sözleşme tipleri, çerçeve hizmet sözleşmelerini, sondaj sözleşmelerini, farmout sözleşmelerini, ortak işletme sözleşmelerini, ruhsat devralma sözleşmelerini ve EFET sözleşmelerini içermektedir. 

FIDIC ve FAR Projeleri gibi uluslararası niteliği olan veye KİK menşeili yahut özel bir mevzuata/sözleşmeye tabi inşaat ve altyapı işlerinde idarelere, yüklenicilere, mühendislere yahut alt yüklenicilere her kademede danışmanlık sunuyor, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizle şantiyelerdeki süreçleri de ilk elden takip ediyoruz. Bu anlamdaki yurtdışı tecrübelerimiz, Gürcistan, Karadağ, Ukrayna, Fas, Mısır, Kuveyt, Irak, Afganistan, Gana gibi geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.

Uluslararası ve ulusal tahkim alanlarında, ICC, LCIA, ISTAC ve ICAC gibi önde gelen tahkim kurumlarında müvekkillerimizi temsil ediyor, uyuşmazlıkların başlangıcından sonuna kadar tüm süreçleri başarıyla yönetiyoruz.. Yabancı hakem kararların icrası için gerekli tanıma tenfiz süreçleri ile birlikte iptal davalarını da yürütüyoruz. Bu çerçevede rol aldığımız tahkim davaları, enerji hukuku, inşaat hukuku ve sözleşmeler hukukundan kaynaklanan teknik nitelikli davaları da içermektedir.

Başta FIDIC ve FAR Projeleri ile kamu ihale mevzuatına tabi sözleşmeler olmak üzere, münferit eser sözleşmelerinde müvekkillerimiz adına sözleşme ve hak talebi süreçlerini etkin bir şekilde yönetiyoruz. Bu anlamda hak talebi bildirimlerini, ara ve detaylı hak talebi sunumlarını, süre ve maliyet analizlerini, sözleşme FIDIC kapsamında ise saptama ve uyuşmazlık çözüm kurulu süreçlerini etkin bir şekilde yürütüyoruz.

Her türlü davaların takibinden icra ve iflas hukukuna kadar uyuşmazlık sürecine gelmiş problemlerin çözümünde destek sunuyor, müvekkillerimizin işlerini tüm süreçleriyle takip ediyoruz. Bu çerçevede, eser sözleşmeleri, enerji sözleşmeleri, iş sözleşmeleri gibi alanlardan kaynaklanan davaların yanında, aile hukuku, miras hukuku, sigorta hukuku ve ceza hukuku gibi her alandaki dava süreçlerini yönetiyoruz.

Birleşme ve devralmalar, şirket ve şube kuruluşları, sermaye arttırımı gibi özel nitelikli işlemleri de içeren genel kurul süreçleri, her türlü yönetim kurulu kararları, bunların ticaret sicil müdürlükleri nezdinde tescilleri gibi şirketler ve ticaret hukukuna dair yardıma ihtiyaç duyulabilecek her konuda süreçleri müvekkillerimiz için başından sonuna kadar yönetiyoruz.

Hem işçi hem işveren müvekkillerimizin iş hukuku ile alakalı olarak ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara danışmanlık sağlıyor, sözleşmelerini hazırlıyor, iş ilişkisi kapsamındaki süreçlerini yönetiyor, arabuluculuk ve dava süreçlerini takip ediyoruz.

Müvekkillerimizin gerek KVKK gerek GDPR kapsamında mevzuatlara uyumlu şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı oluyor, mevzuat kapsamında hazırlanması gerekli belge ve politikaları hazırlıyor, ayrıca VERBİS sistemine kayıt süreci de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nezdinde tüm başvuru/yazışma süreçlerini yürütüyoruz.

Gerek ticari gerekse iş hukuku nitelikli; gerek zorunlu gerekse de ihtiyati arabuluculuklarda arabuluculuk hizmetlerimizi sunuyoruz.

Rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemler ile hakim durumun kötüye kullanımına dair soruşturmaların ön soruşturma raporlarından Rekabet Kurulu nezdindeki sözlü savunma toplantılarına kadar yönetimi, birleşme ve devralma süreçlerinin bildirimi, muafiyet ve menfi tespit talepleri gibi rekabet hukukuna dair tüm alanlarda aktif bir danışmanlık sunuyoruz.

Fikir ve Sanat Eserleri mevzuatından kaynaklanan hususlar ile marka, patent, faydalı model, ticari sır gibi sınai mülkiyeti ilgilendiren konularda sözleşme hazırlığı, dava takibi gibi çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Müvekkillerimizin yurt dışındaki malvarlıkları da dahil olmak üzere intikal ve satış işlemlerini gerçekleştiriyor, tapuların müvekkillerle ilişkilendirmesini sağlıyor ve bu kapsamdaki yasal süreçleri yürütüyoruz.

BİRLEŞME & DEVRALMALAR

Şirket birleşme ve bölünmeleri, girişim sermayesi yatırımları, malvarlığı, işyeri ve hisse devirleri, halka açık şirket devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara yapılandırma süreçleri ve tüm bu konularla ilgili due diligence ve sözleşme süreçlerinin yönetimi de dâhil sektör odaklı stratejik hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma da dahil olmak üzere tüm boşanma süreçleri, mal rejimi, velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması hususları, aile hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve benzeri aile hukukuyla ilgili ihtiyaç duyulabilecek bütün alanlarda müvekkillerimize etkin bir danışmanlık sağlıyoruz.

Tüm soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerimizi etkin bir şekilde temsil ediyor, kanun yolu süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere onların haklarının korunmasına destek oluyoruz.

REFERANSLARIMIZ

Ankara avukat
ATTORNEYS
Eser Özdil

Eser ÖZDİL

Danışman

  • Grey LinkedIn Icon
Hande Aykut.jpg

Hande AYKUT

Harici Avukat

  • Grey LinkedIn Icon
Doruk İriş

Doruk İRİŞ

Harici Avukat

  • Grey LinkedIn Icon
İletişim

İletişim

Kazım Özalp Mah. Nenehatun Cad. 91/3 Çankaya/ANKARA

0 312 437 38 56

  • LinkedIn

İletişime geçtiğiniz için teşekkürler!

CONTACT
Back to Top

YUKARI

bottom of page